Gullan Bornemark, Jade Ell, Sarah Dawn Finer, Agnetha Fältskog, Toni Holgersson, Nils Landgren, Peter LeMarc, Mohammed Ryback & Ali Rawa, Mariam Wallentin & Andreas Werliin och Michel Zitron. Det är de musikskapare som får ta emot priser och stipendier på SKAP:s traditionella vårfest den 20 maj.
Det avslöjar SKAP i samarbete med musiktjänsten Tunigo, där det officiella tillkännagivandet publicerats tillsammans med motiveringar och en spellista med samtliga pris- och stipendiemottagare.
– Kvinnorna och männen bakom musiken är kärnan i musiklivet. I Sverige har vi begåvats med både bredd och djup bland musikskapare, något som gjort att svenska musikskapare och svensk musikbransch ständigt får erkännande och då inte bara här hemma utan även internationellt, säger SKAP:s ordförande Alfons Karabuda.
Varje år delar SKAP ut ett trettiotal priser och stipendier för att uppmärksamma upphovsmän, upphovskvinnor och kreativ mångfald. Ett tiotal av dessa delas ut vid SKAP:s traditionella vårfest, som har kommit att bli den självklara samlingsplatsen för kompositörer, artister, branschfolk, makthavare och kulturpersonligheter. Den 20 maj samlas uppemot 500 gäster på Grand Hôtel i Stockholm.

Mottagarna av priser och stipendier vid vårfesten den 20 maj är:

SKAP-stipendier till

  • Jade Ell
  • Sarah Dawn Finer
  • Mohammed Ryback & Ali Rawa (Mohammed Ali)
  • Mariam Wallentin & Andreas Werliin (Wildbirds & Peacedrums)
  • Michel Zitron


Övriga priser och stipendier

  • Stipendium ur Fred Winters minnesfond: Gullan Bornemark
  • SKAP:s pris till Kai Gullmars minne: Agnetha Fältskog
  • Stipendium ur Ejnar Westlings minnesfond: Toni Holgersson
  • SKAP:s hederspris: Nils Landgren
  • Stipendium ur Sven Paddocks minnesfond: Peter LeMarc